Cronologia

L'objectiu de l'Oficina Web és coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

A continuació hi ha les intervencions que ha fet durant l'any acadèmic 2016-17.

Web públic

 • El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent i actualment hi ha 190 llocs web publicats i 345 editors del web públic amb imatge institucional als quals es dóna suport.
 • Programació i millora de components per dotar-lo de noves funcionalitats.
 • L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau automàticament a partir dels sistemes d'informació institucionals ha anat evolucionant amb la creació de noves funcionalitats i l'adaptació als canvis produïts a la informació.
 • Adaptació de la metodologia d'accessibilitat al lloc web a la normativa vigent.
 • Canvi a la presentació dels estudis de màster i doctorat, seguint amb la línia que es va iniciar a l'any acadèmic passat amb els estudis de grau.

Portal privat

 • Millora del Portal PAS-PDI al qual s'ha desenvolupat un concepte en què, des de la mateixa entrada al portal, i en una sola pantalla, s'ha integrat tota la informació que pugui ser útil per al personal de la UIB
 • Creació de nous espais privats dins el Portal fins a arribar a 38 repositoris.

Aplicacions

 • Automatitzar la publicació de cursos gestionats per Sa Riera a partir d'una aplicació pròpia del qual apart de la informació del curs es pot saber l'estat en que es troba: per exemple, matriculable, complet, pendent,
 • Posada en marxa de l'aplicació de consulta de cens per a 4 processos electorals: eleccions a Rector, eleccions de representants del PAS al Claustre, eleccions de representants d’estudiants (grup C) al Claustre, eleccions de representants d’estudiants al Consell d’Estudiants.

Suport i formació

L’Oficina Web ha realitzat la formació següent:

 • Pla de formació: GP2004402: Creació de documents electrònics accessibles
 • Pla de formació: GP2008501: Curs per conèixer l'estructura i els continguts de la web de la UIB
 • Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (12 sessions de 24 hores i 21 assistents).

També s'ha donat suport als 345 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic.

Edició web

S'han atès 754 correus de petició de canvis al contingut dels diferents llocs web institucionals

Assistència a congressos

Liferay Symposium Spain 2016, al mes d’octubre a Madrid.