Portal privat del personal de la UIB

El Portal privat de la UIB es gestiona amb una eina de portal. L'eina escollida per muntar el portal privat és el Liferay.

Liferay és un producte de codi obert escrit en Java que es va crear l'any 2000. La versió que actualment hi ha instalada és la 6.1.

A la UIB es va començar a fer feina amb el Liferay el setembre del 2012 i es va presentar el primer portal el juny del 2013, l'objectiu del qual va ser crear un entorn d'interrelació i comunicació interna per aplegar tota la informació i els recursos que afecten exclusivament el col·lectiu PAS i PDI de la UIB (vegeu la notícia del llançament).

Aquest entorn es va presentar en una fase inicial amb la idea d'anar-ho ampliant progressivament amb altres recursos i possibilitats: integració en un sistema d'autenticació única de totes les aplicacions, sistemes de comunicació interpersonals (com per exemple fòrums, blogs i carpetes de fitxers compartides) i webs privades de grups de caire col·laboratiu.

Si voleu més informació sobre el portal privat contactau amb nosaltres.