Escoltar

El web institucional de la UIB

El web institucional de la UIB es gestiona amb un CMS (Content Management System). Un CMS és una eina que serveix per crear i mantenir llocs web. El nom Content Management System es tradueix com a eina gestora de continguts. El CMS usat per crear els llocs web amb la imatge institucional de la UIB és InfoGlue.

La versió d'Infoglue que actualment està instal·lada és la 2.11. És una eina Open Source, la primera versió de la qual és del mes d'abril de l'any 2003.

A la UIB es va començar a fer feina amb Infoglue v.2.6 pel febrer del 2008 i el juliol del mateix any es va publicar el primer lloc web amb el CMS. Es varen anar passant el diferents llocs web que tenien la imatge institucional de la UIB al CMS mitjançant un procés de migració automatitzat, i a finals del 2009 pràcticament ja estaven migrats la majoria dels webs que tenien la imatge de la UIB.

A l'abril del 2010 es va publicar el canalUIB, un portal, enllaçat des de la pàgina principal del web de la UIB, a on es mostren les produccions audiovisuals de la UIB classificades en diferents categories.

Paral·lelament és va iniciar un canvi d'imatge i funcionalitats del web de la UIB que es va culminar amb la seva publicació el novembre del 2010 (notícia de llançament). El mes de març del 2014 es va publicar la versió actual del web de la Universitat.

Altres pàgines relacionades

Més informació