Escoltar

Sessions formativas sobre edició de la fitxa web personal institucional

Registre per a la formació sobre personalització de la fitxa web personal institucional

Si estau interessats a rebre formació sobre les opcions de personalització de la vostra fitxa web personal institucional, indicau-nos quin és el torn al que estau interessats:

Email de contacte: 

Nom i cognoms: 

Departament: 

Torn que us interessa (lloc pendent de confirmar):

 Dia 18 de Juny - 11:00 a 12:00

 Dia 19 de Juny - 09:00 a 10:00

 Dia 20 de Juny - 13:00 a 14:00

Observacions:

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.