Escoltar

Cronologia

 L'objectiu de l'Oficina Web és coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics en l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

Activitats realitzades

1. Web públic

 • El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent, i actualment hi ha 176 llocs web publicats i 370 editors del web públic amb imatge institucional als quals es dona suport: <http://oficinaweb.uib.cat/CMS/llocswebambimatgecorporativa/>
 • Programació i millora de components per dotar el web de noves funcionalitats i per donar-hi un nou aspecte
 • L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau, màster i doctorat automàticament a partir dels sistemes d'informació institucionals ha anat evolucionant amb la creació de noves funcionalitats i l'adaptació als canvis produïts a la informació
 • Publicació de la informació de les notes de tall dels diferents processos i grups d'interès
 • Publicació de la llista de preus per estudi
 • Novetats a la pàgina web personal:
  • S'ha creat un sistema perquè els professors puguin afegir informació personalitzada a les pàgines personals generades
  • De manera opcional els investigadors poden afegir les seves especialitats
  • Docència que el professor ha impartit dins els anys acadèmics anteriors
 • Millores importants a la versió mòbil
 • S’ha afegit una funcionalitat que llegeix les pàgines web i en pot exportar el contingut a un document MP3
 • Cercador d'experts: s’ha creat a partir dels codis UNESCO que els investigadors introdueixen al GREC sobre la categoria de recerca i han donat permís per publicar aquesta informació.

2. Portal privat

 • Millores a la publicació del Pla de formació del personal de la UIB:
  • Generació de tota la informació relacionada amb el Pla de formació que gestiona el Servei de Recursos Humans a partir de l’aplicació de Recursos Humans
  • Informació personalitzada dels cursos als quals el personal ha estat admès, dels quals és professor o està en llista d'espera
  • Programació d’algunes eines per a la gestió, com són les llistes d’adreces dels assistents.
 • Publicació del Portal de l’Alumnat, en el qual, a semblança del Portal PAS-PDI, s'ha desenvolupat un concepte en què, des de la mateixa entrada al portal, i en una sola pantalla, s'ha integrat tota la informació que pugui ser útil per a l’alumnat de la UIB.
 • Creació de nous espais privats al Portal fins a arribar a 42 repositoris.

3. Aplicacions

 • S'ha modernitzat la metodologia i l'arquitectura de les aplicacions, perquè siguin més fàcils de desenvolupar i mantenir.

4. Suport i formació

 • Curs al Pla de formació de la UIB: EP1080801. Curs per conèixer l'estructura i els continguts de la web de la UIB
 • Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (41 hores repartides en 19 sessions en les quals s’ha donat formació a 34 editors)
 • Suport als 370 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic

5. Edició web

 • S'han atès 1.300 correus de petició de canvis al contingut dels diferents llocs web institucionals.

6. Assistència a congressos

 • Liferay Symposium Spain 2017, al mes d’octubre, a Madrid