Escoltar

Activitats realitzades

Gestor d’Incidències

Aquest any l'Oficina Web ha començat a gestionar les peticions a través del gestor d’incidències, això inclou tant les consultes com les peticions d’edicions a determinats webs amb imatge institucional.

El nombre d’incidències registrades i resoltes dins el període són:

 • Consultes i suport en general ens han arribat 123
 • Sol·licituds d’edició (a partir de juny): 235

De totes maneres també rebem peticions a través d’altres vies com són per telèfon i presencialment. Aquestes són més difícils de comptabilitzar.

Web públic amb imatge institucional

 • La majoria d’incidències del projecte de suport i d'edició indicades a l'apartat anterior són del web públic amb imatge institucional.
 • S'ha donat suport i formació als usuaris editors, els quals a final d'aquest any hi ha 186 repositoris publicats i 418 usuaris editors.
 • S'ha seguit mantenint el manual actualitzant els canvis que s'han fet a alguns components i noves funcionalitats que s'han afegit a la pàgina web personal.
 • S'han impartit 15 hores de de formació a 17 editors de 7 repositoris.

Informació pública sobre estudis

Apart de les tasques repetitives de cada any necessàries per a publicar la informació de l'oferta anual, s'han afegit una sèrie de millores:

 • A l'apartat d'Accés i admissió de cada estudi s'han inclos les seves notes de tall corresponents
 • A l'apartat de resultats s'han inclós les dades de preinscripció i de places ofertades
 • Indicadors complets dels estudis de grau i màster. S'han agrupat els indicadors per poder veure els resultats per a tots els estudis de grau i per a tots els de màster. A més es pot fer la consulta per cada un dels estudis.
 • Dins els objectius de carrera professional s'han modelat els tres principals processos:
  • Publicació de l'oferta dels estudis de grau
  • Publicació de l'oferta dels estudis de màster
  • Publicació de l'oferta dels estudis de doctorat

Aplicacions internes

 • S'ha continuat amb migració de les aplicacions a la nova tecnologia que vàrem iniciar al 2018
 • S'ha fet algunes millores a aplicacions per resoldre les noves funcionalitats demanades pels usuaris o per complir amb la normativa vigent
 • També per tal de facilitar l'accés de la informació en questions de transparència s'han creat llistats d'òrgans de govern unipersonals de centres i departaments
 • S'ha inciat l'estudi de la migració de la publicació de l'oferta d'estudis de l'any 2020-21 que vendrà a través de la nova plataforma acadèmica
 • Generació de nous llistats d'esdeveniments de l'agenda Symposium per a la integració dins pàgines del web institucional

Gestió de l’Oficina

Es fan reunions quinzenals per a veure l'estat al qual estàvem i per a on continuar. A l'estar junts, el dia a dia es resol intercanviant les opinions i dubtes quan van sorgint. Apart la CGQ per a la gestió dels objectius relacionats de la carrera professional també fan reunions periòdiques per tractar l'estat i veure con va la planificació dels mateixos.

Portal

Com a novetat a la informació privada durant el 2019 s'ha canviat l'accés a l'aula digital a través de les eines de Portal que gestionam. Això ha implicat fer tot un procés d'integració de algunes funcionalitats de Moodle:

 • Remodelació del Portal PAS-PDI per incloure les noves funcionalitats que mostren informació sobre les assignatures i missatges de Moodle
 • Remodelació completa del Portal d'alumnes per mostrar informació de comunicació interna i  incloure les noves funcionalitats per mostrar informació sobre les assignatures i missatges de Moodle

Altres novetats al Portal PAS-PDI:

 • Nova secció dedicada las companys que es jubilen gestionada pel Servei de Recursos Humans
 • Publicació del pla de formació del PDI a partir de la informació d'Hominis. S'ha fet una adaptació del que ja s'anava fent pel pla de formació comú

Accessibilitat

 • S'ha creat una guia per fer documents PDF accessibles.
 • S'ha iniciat l'actualització del manual de com fer pàgines accessibles al web institucional a partir del qual es farà un curs en línea que s'oferirà a tots els editors web dins l'any 2020.
 • S'ha creat la Unitat Responsable D'accessibilitat, formada per membres de diferentes serveis i oficines de la UIB de la qual en forma part la directora com a responsable i un altre membre de l'Oficina.

Altres

 • La directora de l'Oficina Web forma part de la Comissió de Transparència
 • La directora ha participat a un Grup de Treball HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers)
 • Assistència al LIFERAY Symposium 2019 a Madrid