Escoltar

Memòries acadèmiques

L'objectiu de l'Oficina Web és coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

A continuació hi ha les intervencions que ha fet durant l'any acadèmic 2018-19.

Web públic

 • El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent, i actualment hi ha 214 llocs web publicats i 388 editors del web públic amb imatge institucional als quals es dona suport:
 •  Programació i millora de components per dotar-lo de noves funcionalitats i per donar un nou aspecte al web
 • L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau, màster i doctorat automàticament a partir dels sistemes d'informació institucionals ha anat evolucionant amb la creació de noves funcionalitats i l'adaptació als canvis produïts a la informació.
 • Cercador de personal docent, que permet fer consultes del professorat per nom, departament i/o estudis que imparteix.

Portal Privat

 • Publicació del pla de formació del professorat a semblança del que ja es fa fer el curs passat amb el pla de formació del personal d’administració i serveis:
 • Generació de tota la informació relacionada amb el pla de Formació que gestiona recursos humans a partir de l’aplicació de Recursos Humans
 •  Informació personalitzada dels cursos al qual el personal ha estat admès, n'és professor o està a llista d'espera
 •  Millores al pla de formació del personal d’administració i serveis

Aplicacions

 •  Migració de les aplicacions seguint l'arquitectura definida l'any acadèmic anterior.
 •  Formulari per consultar la borsa de treball per nom.
 •  Millores a l'aplicació de sol·licituds d'intercanvi per a alumnes estrangers
 •  Desenvolupament d'una aplicació per controlar informació d'estudis necessària per a les acreditacions: CV a les pàgines personals del professorat i les guies docents de les assignatures.

Suport i formació

 • Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (15 hores repartides en 7 sessions a les quals s’ha     donat formació a 46 editors).
 • 3 sessions formatives de com el PDI pot configurar la seva pàgina personal
 • Formació interna de com desenvolupar les aplicacions amb la nova arquitectura: 2 hores
 • Suport als 388 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic

Edició web

 •        S'han atès 1250 correus de petició de canvis al contingut dels diferents llocs web institucionals.

Normativa

 •     Aplicació del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre al web amb imatge institucional:
 •      Adaptació de la declaració de conformitat a la Directiva europea.
 •      Definició de les noves accions a dur a terme per aplicar completament el Reial Decret.

Assistència a congresso

 •       Liferay Symposium Spain 2018, al mes d’octubre a Madrid

Enllaços pàgina web