Escoltar

Arxius adjunts a un formulari processat

  dimarts, 8/setembre/2015

Hi ha la possibilitat d'adjuntar un document a un formulari web (formulari processat). Al manual hi ha les indicacions de com configurar-ho a l'apartat Formularis processats » Adjuntar arxius.