Escoltar

Continguts relacionats a un component amb un UIB_Pagina

  dimarts, 8/setembre/2015

Es pot donar el cas de que sigui necessari compartir els mateixos enllaços a diferents pàgines. Per exemple, hi ha seccions del diari UIB on hi ha notícies d'altres unitats que les gestionen directament. Per evitar haver de configurar cada una de les pàgines a on apareixen aquestes notícies (lloc web propi i a la secció del diari) es pot associar el mateix UIB_Pagina, que conté les relacions a les notícies, a cada un dels components PC_Llistat_Noticies a on es vol compartir el llistat.

Es poden compartir tant notícies com enllaços. Aquesta propietat està als components:

Les passes per configurar-ho són:

  1. Crear el UIB_Pagina que contendrà les relacions. S'ha d'emplenar el títol, que és requerit, i desar.
  2. Al contingut anterior s'han de fer les relacions als continguts que es volen mostrar i amb l'ordre dessitjat. Es fa a la part de "Imatges, documents, etc.. ("ContingutsRelacionats") - Continguts relacionats", just després del cos del UIB_Pagina. El tipus dels continguts relacionats han de ser:
    • UIB_LinksURL pel PC_Links i P_MenuRight.
    • UIB_Noticia pel PC_Llistat_Noticies.
    • UIB_Pagina pel PC_Blog.
  3. Anar als components a on es vol compartir els enllaços o notícies i associar l'UIB_Pagina a la propietat "Continguts relacionats via UIB_Pagina".