Escoltar

Accessibilitat de documents electrònics

  dimecres, 25/abril/2018

Una de les tasques de l’Oficina Web és vetllar pel compliment de les normatives aplicables a la publicació web dins l’àmbit de les administracions públiques. Una d’aquestes normatives que s’apliquen al web és la d’assegurar l’accessibilitat a la informació per a qualsevol usuari.

Verificar que una pàgina web és accessible és relativament fàcil, tot i que una part del procés s’ha de fer manualment. Verificar que un conjunt (molt) gran de pàgines, com és el cas del web de la UIB, és accessible no és trivial.

Des de l’Oficina fa anys que treballam per aconseguir que el web institucional sigui el més accessible possible per als nostres usuaris.

Tot i això, els editors juguen un paper important a l’hora d’aconseguir aquest objectiu. Quan duen a terme l’edició dels continguts, poden seguir o tenir en compte una sèrie d’accions o pautes que milloren considerablement l’accés a la informació.

Algunes d’aquestes accions o pautes que qualsevol editor d’informació (documents electrònics) pot tenir en compte i que milloren l’accessibilitat són:

  • La redacció ha de ser clara i senzilla i el llenguatge emprat s’ha d’adaptar al tema que es tracta.
  • El document ha de tenir una estructura ben definida: ha de contenir seccions i aquestes han d’incloure títols i subtítols indicats amb capçaleres.
  • Dividir els blocs d'informació llargs en blocs més manejables.
  • Els elements visuals han de tenir un text alternatiu, que ha de ser curt i descriptiu.
  • S’han d’emprar llistes i taules quan la informació sigui d’aquest tipus i mai emprar aquests elements per donar format al text.

Informació relacionada