Escoltar

Migració al protocol HTTPS

  dijous, 7/febrer/2019

Durant el mes de gener l'Oficina Web, conjuntament amb el Centre de Tecnologies de la Informació, ha realitzat la migració del protocol web HTTP cap a HTTPS. S'han configurat a nivell de llocs web que totes les peticions amb HTTP siguin redirigides al HTTPS per a mantenir la resposta correcta dels serveis web de totes aquelles URLs que indicaven el protocol no segur.

Feia un temps que ja s'utilitzava el protocol segur per a certs serveis però l'evolució d'Internet i els beneficis que permet l'adaptació al protocol HTTPS eren ja una necessitat institucional.

Amb aquest protocol segur i els certificats establerts podrem mantenir una major seguretat, confidencialitat, validesa i confiabilitat de la informació i dels serveis de tots els llocs webs públics i privats. També afectarà positivament en els factors de posicionament de les entrades en els cercadors web (SEO).