Escoltar

Publicació de l'oferta d'estudis de grau per a l'any acadèmic 2016-17

  dilluns, 6/juny/2016

Dia 20 de maig es va publicar l'oferta d'estudis de grau per a l'any acadèmic 2016-17 amb una nova estructura de la informació i un nou disseny. A continuació detallam les novetats més destacades.

Llista d'estudis

 • La consulta es pot fer per branca, per centre i per illa
 • S’ha afegit un cercador a la part superior
 • S'han separat les titulacions que estan a extingir
 • Als noms dels estudis vigents s'ha eliminat la informació del pla (l'any entre parèntesi)

Informació de l'estudi.

Les pestanyes estan estructurades de la manera següent:

 • “L’estudi”: pàgina inicial que contendrà la informació bàsica del mateix
 • “Accés i admissió”: es pot consultar el perfil de l'alumne, informació d'accés, enllaç a les notes de tall i els reconeixements
 • “Curs 2016-17”: es mostren les assignatures, horaris i professorat per l'any acadèmic 2016-17
 • “Curs 2015-16”: mentre encara estigui actiu es mostrarà la informació referent a l'any acadèmic 2015-16
 • “Resultats”: es mostren els informes resultats de qualitat i altres estadístiques disponibles
 • “Més informació”: es mostra la informació més detallada de l’estudi i les competències ampliades

Els estudis a extingir

 • A la part superior de la informació i a totes les pàgines, hi ha un missatge que indica que no s'admeten alumnes de nou ingrés amb un enllaç al seu pla d’estudis vigent
 • La pestanya "Accés i admissió" conté la informació del "Perfil d'ingrés" i un missatge de que no s'ofereixen places de nou ingrés. També es poden consultar els reconeixements