Escoltar

Adaptació de la metodologia d'accessibilitat al lloc web

  dimecres, 15/juny/2016

S'ha adaptat la metodologia utilitzada per avaluar l'accessibilitat del lloc web en compliment de la nova Norma UNE 139803:2012, que és equivalent a les WCAG 2.0.


Com a resultat d'aquesta feina, s'ha definit una Metodologia d'Avaluació de l'Accessibilitat web de la UIB, amb la que s'han dut a terme les següents tasques:

  • S'ha revisat la funcionalitat d'alguns components perquè la informació que mostrin s'adapti a les normes actuals d'accessibilitat.
  • S'ha revisat el contingut de les pàgines avaluades que no arribaven al nivell d'accessibilitat demanat per tal d'assolir-lo.
  • S'ha revisat la fulla d'estils per adaptar colors i mides de les fonts a les noves pautes.