Escoltar

Nova llei d'accessibilitat: R.D. 1112/2018

  dimarts, 23/octubre/2018

L’accessibilitat dels llocs webs de les Administracions Públiques i, en particular, de les entitats que gestionen serveis públics de caràcter educatiu, com són les universitats, està regulada a Espanya des de l’any 2007 quan s’aprova el Reial Decret 1494/2007, on s’estableix la normativa i el nivell d’accessibilitat que han de complir els webs d’aquestes entitats. Recentment, s’ha aprovat el “Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”, que deroga els articles corresponents a l’accessibilitat web del R.D. 1494/2007.

El Reial Decret 1112/2018 estableix que els llocs webs de les entitats públiques han de ser accessibles segons la norma europea EN 301 549, recentment actualitzada a la versió v2.1.2 (2018-08), i que serà d’obligatori compliment quan es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea.

L'EN 301 549 v2.1.2 estableix que els requisits pels llocs web són els següents:

  • Nivell AA de les WCAG 2.1
  • Requisits del capítol “11. Software”
  • Requisits del capítol “12. Documentació i servei de suport”

A principis d'octubre, la Comissió Europea va publicar el model de declaració d'accessibilitat que han de seguir els llocs webs accessibles, així com la metodologia, les disposicions per fer el seguiment de l'accessibilitat i la presentació d'informes de resultats per part dels estats que fomen part de la Unió Europea.

Des de l'@OficinaWebUIB fem feina de manera continuada per estar al dia amb les novetats de la llei d'accessibilitat i aplicar-la al nostre web amb l'objectiu de garantir-ne els requisits d'accessiblitat.

Podeu ampliar aquesta documentació al bloc d'Olga Carreras, d'on s'ha tret gran part d'aquesta informació.