Escoltar

Publicació de les notes de tall

  divendres, 13/juliol/2018

A partir del curs 2018-19, les notes de tall es publiquen de forma automàtica en funció de les adjudicacions de places que es fan a cada procés. Aquesta nova funcionalitat ha estat desenvolupada conjuntament pel SAGA, el CTI i l'Oficina Web.

A la pàgina d'accés i admissió, del web d'estudis, es poden consultar les notes de tall pels estudis de grau, que han resultat després de l'adjudicació de places del darrer procés duit a terme pel SAGA. El camp de filtre permet veure la informació d'aquells estudis el nom del qual s'especifica en aquest camp.

A més, aquesta pàgina inclou també la següent informació:

  • Nombre de d'alumnes que han quedat en llista d'espera, si n'hi ha
  • El grup en el que s'inclouen les sol·licituds que d'alumnes que han quedat en llista d'espera.
  • La nota de tall de l'any anterior per a cada estudi.
  • Un enllaç que presenta la informació detallada de les notes de tall per a cada estudi.

Informació detallada de les notes de tall per a un estudi

Per a cada estudi, se presenten les notes de tall dels 3 darrers cursos, és a dir, del curs actual i dels dos anys anteriors.

La informació es presenta per pestanyes i està organitzada per cursos acadèmics. Dins cada any, es presenta la informació de les notes de tall (nota, grup, llista d'espera, procés) per a cada via d'accés a l'estudi i indicant els processos d'adjudicacions que hi ha hagut dins aquell curs, amb la peculiaritat que només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera.

D'aquesta manera, la persona interessada es pot fer una idea de l'evolució de les notes de tall per a cada via d'accés i procés al llarg del temps.