Escoltar

Personalització de la fitxa del professorat

  dimecres, 17/gener/2018

Les fitxes del professorat es varen crear com una forma de publicar la informació bàsica institucional del professorat de la UIB i oferir una forma simple de contacte a l'abast de tothom.

Les fitxes s'han anat completant als darrers anys encara que ja oferien informació oficial sobre els currículums, les dades de contacte, la docència, l'horari de tutories i els grups d'investigació dels professors. Tot i això, es va detectar la necessitat de que el professorat pogués completar les fitxes amb informació complementària, que no es troba a les bases de dades institucionals, ja que en cas contrari els professors havien de cercar una altra forma de publicar aquesta informació i alguns tenien dues «pàgines institucionals».

Per solucionar aquest problema es va dissenyar un sistema per a què el professorat mateix pugui afegir aquests continguts extra mitjançant el Portal PAS-PDI de la UIB. S’ha afegit un apartat nou als PDI per què puguin editar continguts seguint un format concret. Una vegada han afegit les dades extra que volen que surtin a la seva fitxa, el sistema que genera les fitxes del professorat combina les dades institucionals i les dades afegides pels professors per crear la nova fitxa.

A més a més, s'ha afegit una opció perquè els professors puguin introduir quins són els seus perfils a diferents xarxes socials i d'investigació perquè a la fitxa es creïn enllaços a aquests perfils.

L'objectiu de totes aquestes accions és que el professorat de la UIB no hagi de duplicar informació a altres pàgines personals i que, donat que les fitxes es generen automàticament, es mantinguin les seves fitxes amb la informació actualitzada de la forma més fàcil. Igualment, publicar tota aquesta informació ajuda a detectar errades i per tant ajudar a que la informació institucional de la UIB sigui el més acurada possible.

Podeu veure a les següents imatges com s'introdueix la informació al Portal PAS-PDI de la UIB i com aquesta informació s'afegeix a la fitxa:

Edició de continguts personalitzats al portal

 

Exemple de fitxa amb contingut personalitzat

Podeu consultar la pàgina del manual on s'explica com es pot afegir aquesta informació.