Escoltar

Accions realitzades per l'Oficina Web durant l'any 2018

  divendres, 21/desembre/2018

A continuació podeu veure les diferents accions que l’Oficina Web ha realitzat durant el 2018 organitzat en diferents categories.

Respecte a la informació pública sobre estudis, apart de les tasques que cada any es repeteixen, s’ha publicat nova informació a partir dels sistemes d’informació:

 • Publicació de la informació de les notes de tall dels diferents processos i grups d'interès, a petició del Servei d’Alumnes i amb col·laboració amb el Centre de Tecnologies de la Informació.
 • Publicació de una llista de preus per estudi. A cada estudi ja es publicava el preu del seu primer curs amb unes condicions especials que s’indiquen al mateix. A partir d’aquesta informació i a petició del PortUIB es va publicar una llista de preus de tots els estudis:

També s’ha millorat la presentació i ampliat la informació del personal docent. Durant l’any 2018 s’han ofert sessions pràctiques per ajudar als professors a completar la seva pàgina personal amb informació pròpia que no es pot obtenir a partir dels sistemes d’informació. També:

 • Al directori s'han afegit dos apartats nous:
  • La guia d'experts generada a partir dels codis UNESCO que els investigadors posen al Grec: 
  • El cercador de personal docent per departament i/o estudi a on imparteix una assignatura: 
 • A la pàgina personal s’ha afegit més informació:
  • Assignatures impartides durant els darrers 5 anys
  • Especialitats obtingudes a partir dels codis UNESCO que els investigadors posen al Grec. 

Desenvolupament i millores als components i funcionalitats ofertes per crear pàgines web amb el gestor de continguts:

 • Nou component per mostrar els calendaris les dades dels quals es recullen del Portal PAS-PDI, de manera que cada centre podrà administrar el seu
 • Millores al components d’enllaços, de llistat de notícies, de la galeria fotogràfica i del llistat de documents per facilitar l’edició i el manteniment de la informació
 • Adaptació del component que mostra l’agenda al web per obtenir les dades de l’agenda institucional actual (Symposium)
 • Cercador per llistes
 • Millores als formularis processats per adaptar-los a les necessitats dels editors
 • Component per crear pàgines amb columnes de manera que cada una d'elles pot contenir components i funcionalitats diferents (PC_Columnes)

Millores al web mòbil per adaptar els components i les funcionalitat del web a la visualització del mòbil i corregir algunes errades detectades.

En quan a les aplicacions destacar:

 • S’ha desenvolupat una eina per dur el control de la informació publicada pels professors i que és necessària per les acreditacions dels estudis: currículum breu, tutories i guies docents entre d’altres
 • També s’ha iniciat una renovació tecnològica a la Oficina Web: s'ha modernitzat la metodologia i l'arquitectura de les aplicacions per què siguin més fàcils de desenvolupar i mantenir. Actualment estam en procés de migració de totes les aplicacions a aquesta nova metodologia
 • S’ha desenvolupat una petita aplicació per publicar automàticament el borsí d'interins de la UIB a partir de les dades del Servei de Recursos Humans, per què puguin publicar els canvis ells mateixos.

Sobre l’edició del web públic comentar que es dona suport i formació a tots els editors del web (378 editors i 212 repositoris). També es fan edicions als llocs web d’algunes unitats de la universitat. Destacar la migració dels FOUs anteriors a l’any XXXI al sistema d’edició actual iniciada dins el 2017 i actualment hem publicat fins l’any XXII.

En el cas de l’edició del Portal privat, s’han efectuat millores a la publicació del pla de formació i s’han desenvolupat de components per facilitar l’edició: treure un llistat de documents ubicats a una carpeta determinada

Un altre projecte iniciat a finals del 2018, juntament amb el CTI, és oferir el web amb imatge institucional amb el protocol segur (https).

A finals del 2018 s’ha publicat normativa nova sobre l’accessibilitat de pàgines web i hem iniciat l’adaptació de la metodologia actual. Una vegada que estigui redactada s’haurà de fer una revisió aplicant-la.

Juntament amb el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, s’han publicat i millorat nous espais com són:

Finalment s'ha col·laborat amb el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge i la FUEIB, per posar l'agenda de Symposium com a agenda d'esdeveniments de la UIB.

Distribució de les tasques realitzades

Dsitribució de tasques per versió

Distribució de tasques per component